معلومات تازه

آموزش رایگان زبان اسپانیایی

X

  آموزش رایگان زبان اسپانیایی

    درس اول - آموزش مقدماتی 

 

خوب ؛ قبل از آنکه به مرور چند کلمه جدید از مجموعه درسهای آموزش زبان اسپانیایی بپردازیم یک توضیح می دهم.

تلفظ کلمه ها در زبان اسپانیایی شبیه همان چیزی هست که نوشته می شود. با این حال در آینده تلفظ این کلمه ها را به شکل استاندارد و با علایم مخصوص درج خواهم کرد.

تا آن زمان میتوانید از این وبلاگ دیدن نمایید. Learn Spanish

چند کلمه برای امروز در نظر گرفته ام. لطفا تمرین کنید.

این چه معنی می دهد؟                ? Qué significa esto¿

نام شما چیست   ? quien es Usted

ادامه دارد ...

آموزش زبان اسپانیایی ، الفبای زبان اسپانیول ، مجانی و رایگان


درس نخست : واژه های عمومی

آموزش زبان اسپانیایی درس یکم - واژه های روزمره

سلام : Hola
متشکرم :
Gracias
حال شما چطوره ؟ : ¿
cómo estas?
حال شما (جمع) چطوره ؟ : ¿
cómo está usted?
خیلی ممنون :
Muchas Gracias

خواهش میکنم : De nada
لطفا :
Por favor
روز بخیر :
Buenos días
عصر بخیر:
Boenos trades
شب بخیر :
Boenos noches

مرا ببخشید : Discúlpeme
عذر خواهی :
Perdóneme
متاسفم:
Lo siento
آقا :
Señor
خانم:
Señora
دوشیزه خانم:
Señorita

پسر: Chico
دختر :
Chica

به امید دیدار: Hasta luego

به امید دیدار شما در درس دوم آموزش زبان اسپانیولی.

برچسب : مکالمات روزمره به زبان اسپانیایی اسپانیش


آموزش الفبای زبان اسپانیایی

خوب است آموزش زبان اسپانیول را با آموزش الفبای آن آغاز کنیم.

سپس به آموزش کلمه های روزمره و عمومی زبان اسپانیایی می پردازیم

الفبای زبان اسپانیایی بسیار شبیه زبان انگلیسی است. لذا اگر به زبان انگلیسی آشنایی دارید،
 می توانید به سرعت آن را یاد بگیرید.

حرف الفا

نام

نام به فارسی

مثال

معنی مثال

A  a

a

آ

amor

دوست داشتن

B b

be

ب

C c

ce

س

CH

che

چه

D d

de

د

E e

e

ا

F f

efe

افه

G g

ge

خا

H h

ache

آچه

I i

i

ای

J j

jota

خوتا

K k

ka

کا

L l

ele

اله

LL

elle

ایه

M m

eme

امه

N n

ene

انه

Ñ ñ

eñe

انیه

O o

O

او

P p

pe

په

Q q

qu

کو

R r

ere

اره

RR

erre doble

اره دوبله

 

 

S s

ese

اسه

T t

te

ته

U u

u

او

V v

uve

او وه

W w

uve doble

اوه دوبله

X x

equis

اکویس

Y y

igriega

ایگرگا

Z z

zeta

زتا

حروفی که با فونت سیاه  درج شده اند تفاوت های زبان  انگلیسی و اسپانیول هستند


آموزش رایگان زبان اسپانیایی

در این وبلاگ ما به آموزش زبان اسپانیایی برای مبتدیان و علاقه مندان سفر به کشور اسپانیا یا دیگر کشورهای اسپانیولی زبان خواهیم پرداخت.

 وبلاگ آموزش درسهای زبان اسپانیائی .

فهرست مطالب . دانلود درس زبان اسپانیولی


آموزش زبان اسپانیولی